Jørn Strands reiserute

Oktober:

9. - TV Visjon Norge

10. - Brubakken Evangeliesenter - kl.19:00

14. - 24. ISRAEL

27. - TV Visjon Norge

28. - 30. - Førde Pinsemenighet

 

November:

4. - 6. - Betel Heistad

11. - 13. - Ringsaker Pinsemenighet

17. - 20. - Grenland Kristne Senter

25. - 27. - Familiekirken Follo

 

Desember:

2. - 4. - Filadelfia Bodø

9. - 11 - Sion Molde

15. - Levende Tro, Lista

 

 


NB. Med forbehold om visse endringer.

EFA senteret i Froland

Besøksadresse:
Bjørumsvegen 23
4820 Froland

 

MØTER HVER TIRSDAG:

4/10 - kl.19:00 - Roy Sveinungsen

11/10 - kl.19:00 - Jørn Strand

18/10 - kl.19:00 -

25/10 - kl.19:00 - Jørn Strand

 

(Møtene sendes direkte på youtube fra ca. kl. 19:30)

 

MEDARBEIDERSAMLING:
 

BØNNEMØTER:
Mandag - fredag kl.06:00
(Onsdag kl. 05:00)
Tirsdag kl.10:00 (kvinnene samles til bønn)Samarbeidspartnere


Midstøl Transport Total Visjon Renoven Troens Liv Bibelsenter