Barne møter

Barnemøtene starter opp mandag 18. og holder på til lørdag 23. Juli. 

Barnemøtene er gratis og uten påmelding.

For å ivareta barnas sikkerhet, vil vi være nøye med å registrere barna både når de ankommer og når de hentes på barnemøtene.
Det er viktig at barna er registrert ut før de forlater barneteltet. Registreringen begynner kl.10:45 og alle barn må ha telefonnummer til en ansvarlig person som er tilgjengelig under møtene. Barn under skolealder skal være i følge med en voksen/ansvarlig ungdom når de leveres eller hentes. Barna vil hver dag få utdelt t-skjorte som de skal ha på seg inntil de blir ut-registrert.

Husk at barna må ha med seg matpakke og drikke. 

Vi ønsker og ber om at barna skal bli godt kjent med Jesus og erfare ham i livene sine.

Alle barn må hentes kl. 13:00