You are currently viewing Bønnemøter på EFA-senteret!

Bønnemøter på EFA-senteret!

Vi minner om at du er hjertelig velkommen til bønne møter på EFA-senteret hver morgen kl.06:00 (mandag-fredag) Vi roper til Gud om vekkelse over bygd og by …

 Hebr 11,6 Men uten tro er det umulig å være til behag for Ham, for den som kommer til Gud, må tro at Han er til og at Han er Den som belønner dem som søker Ham med iver.