You are currently viewing Cafe-møter på EFA-Senteret!

Cafe-møter på EFA-Senteret!

I tillegg til tirsdagsmøtene på EFA-Senteret så starter vi også opp med Cafe-møter på torsdager. I første omgang blir det møter annen hver torsdag og første samling går av stabelen 19. november kl. 19:00

Roy Sveinungsen vil være primus motor og stå i spissen for dette arbeidet. Cafe-møtene vil bære preg av mye sang og musikk, klar forkynnelse, vitnesbyrd og sosialt fellesskap. Det vil bli servert mye god mat og drikke, så dette skulle ligger an til å bli fine samlinger hvor vi kan styrke felleskapet og bli oppbygget i ånden.

 Hjerte varmt velkommen i Herren Jesu Kristi navn