You are currently viewing Direktesendinger på Kanal 10

Direktesendinger på Kanal 10

Det er en stor glede å kunne informere om at fra og med tirsdag 1. September starter vi opp igjen TV arbeidet på EFA-senteret i Froland. Denne gangen skal tirsdagsmøtene sendes direkte på “Kanal 10 Norge” og vi gleder oss over at vi igjen vil nå ut til tusenvis av mennesker med evangeliet. 

Vi har helt siden 1994 kjent at Herren har kalt oss til å nå ut med evangeliet via TV. Jeg glemmer aldri da Pernille og jeg var på vei inn til Oslo i 1994, for å være med i et TV program på O.F.K. (Sammen med Cowboy-tvillingene.) Vi ba og priste Herren i bilen og midt ute på Breviks brua ble hele bilen fylt med et mektig Guds nærvær. Han la ned noe i våre hjerter når det gjelder TV-misjon og helt siden den den gang har vi båret på en trang etter å nå ut med evangeliet via TV og senere andre digitale medier. 

Nå går veien videre med en ny og spennende samarbeidspartner og vi vet at “Kanal 10 Norge” er et effektivt redskap i Guds hånd. Vi ser frem imot et gjensidig og fruktbart samarbeid.

Jørn Strand