Søknadsskjema EFAbibelskole 2019-2020
EFA bibelskole holder til i Froland kommune i Aust Agder fylke. Alle over 18 år eller som fyller 18 år i løpet av første semester, kan søke om plass på skolen. Skolepenger er kr. 6000,- pr. semester (2 semester i året) + kr. 500,- i søknadsgebyr. Skolen er dessverre ikke godkjent av statens lånekasse for skoleåret 2019/20. Du kan derfor ikke få studie-stipend/lån.
Skriv hele navnet ditt
Gatenavn/nummer, postnummer og by/sted
Vi vil kontakte deg via denne mail adressen
Telefonnummer som vi kan nå deg på
Skriv datoen du ble født og hvilket statsborgerskap du har
Oppgi navn og kontaktopplysninger på 2 referansepersoner fra den kristne sammenhengen du er tilknyttet Oppgi også hvilken relasjon de har til deg
Oppgi navn, og mobilnummer til nærmeste pårørende. Oppgi også hvilken relasjon de har til deg

LOKALITETER

Skolens lokaler ligger i Froland kommune i Aust Agder fylke. Det tar ca 10 min. å kjøre til Arendal med buss/bil. Adressen er: EFA-senteret, Bjørumsvegen 23, 4820 Froland. Nærmeste flyplass er Kjevik i Kristiansand. Ca 1 times kjøring fra EFA-bibelskole.

OPPTAKSKRAV OG SØKNAD

Det forutsettes at søkeren kjenner til og aksepterer skolens retningslinjer. Søkere må ha fylt 18 år (innen utgangen av det året skolen startet), det er ingen øvre aldersgrense. Søkere må også beherske norsk muntlig og skriftlig.

 

KAN JEG HA DELTIDSJOBB?

Bibelskoledagen begynner kl. 8:00 og avsluttes kl. 13:30, en av dagene i uken vil være mer praksis-preget enn de andre og det kan være tidene denne dagen blir annerledes. Av og til vil det være undervisning på kvelden. Hvis du planlegger å jobbe ved siden av skolen, foreslår vi at du tar kontakt med oss, så vi sammen kan finne gode løsninger.

BOSTED

Studentene må selv finne et sted å bo, vi anbefaler deg å være tidlig ute. Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp, da vi kan kjenne til ledige leiligheter/hus eller rom.