Besøksadresse:
Bjørumsvegen 23
4820 Froland

MØTER HVER TIRSDAG:
Kl.19:30
Møtene sendes også direkte på youtube fra ca. kl. 19:30
Direktesending på TV visjon Norge fra kl. 20:00

BØNNEMØTER:
Mandag – fredag kl.06:00
Onsdag kl. 05:00

Tirsdag kl.10:00 – Kvinnene samles til bønn