EFA-Senteret i Froland.

EFA-senteret  er en effektiv base for det vekkelsesapparatet vi har  bygd opp i Froland over mange år. Vi kjenner oss så velsignet som har et bygg på hele1800 kvm. som rommer hele virksomheten under ett tak. Dette bygget fungerer helt perfekt i dag og gir oss også gode muligheter til å ekspandere arbeidet i fremtiden. 

I EFA-senteret har vi garasje til alle våre kjøretøyer / rullende materiell som står tørt og under tak hele året.

Vi har god lager plass til telt og utstyr som vi bruker til våre teltkampanjer og evangeliserings fremstøt.

Lydutstyret står stablet på en oversiktlig og praktisk måte

 

Teltdukene ligger forsvarlig lagret under tak, tørt og fint.

4300 stoler står plassert på hjulvogner på gulvet og paller i hyllene.

Vi har mye scene utstyr som også skal lagres, så vi trenger i grunnen all den plassen vi har tilgjengelig.

Et lite verksted hvor vi kan foreta reparasjoner og vedlikehold på biler og utstyr er også helt nødvendig.

EFA-senteret har også et TV-studio/møtesal med plass til 220 personer.

Her er det god plass og du sitter godt.