EFA-Senteret i Froland.

Etter 18 år med faste tirsdagsmøter i Froland kjente vi at tiden var inne til å foreta visse forandringer i arbeidet. Etter en lang og grundig prosess valgte vi å avvikle de lokale tirsdagsmøtene og kjenner nå at Herren leder oss til å arbeide mere nasjonalt og internasjonalt.

Vi har ikke lenger behov for den store møtesalen og  cafeen på 800 kvm og har derfor valgt å selge EFA-senteret i Froland. Nå leier vi lokaler ikke langt fra der vi har holdt til, mens vi ser oss om etter et mindre, mer tilpasset og kostnadseffektitvt lokale.