You are currently viewing En fantastisk reise igjennom Europa!

En fantastisk reise igjennom Europa!

Som kjent så har Pernille og jeg over flere år kjent på at Herren leder oss til å utvide vårt misjonsområde til i større grad også omhandle Europa. I midten av mars la vi derfor ut på en seks uker lang misjonsreise hvor vi kjørte igjennom store deler av Europa i en bobil og fikk kjenne nasjonene på pulsen.

Vi møtte pastorer og menighets ledere fra forskjellige kirkesamfunn og det ble etablert mange nye kontakter for et fremtidig samarbeid. 

Pelle Hørnmark, leder av Pentecostal European Fellowship, la i 2019 frem en tankevekkende faktarapport om europa under deres årlige lederkonferanse i Antibes i Frankrike.

Den konkluderte med at;

– Europa er det kontinent i verden der færreste mennesker tilber Jesus.
– Av ca 750 millioner europeere er det mindre enn til prosent aktive etterfølgere av Jesus.
– Ni av ti ateistiske land i verden er europeisk.
– Svergie, Tsjekkia og Storbrittania er blant verdens mest ateistiske land.
– I Bosnia har antall pinsevenner blitt halvert fra 1.000 til 500 de siste årene.
– I Montenegro er det færre enn 150 evangeliske kristne i hele landet.
– I Hellas er det bare 0,01 prosent karismatiske kristne, som betyr 14.000 personer. 
– Albania er det første landet i verden som er blitt erklært som ateistisk/sekulært land.

Dette levner liten tvil om at Europa er en stor misjonsmark som trenger mange nye høstarbeidere som kan være med å bygge og utbre Guds rike.

Vi i Stiftelsen Evangeliet for alle kjenner at Herren leder oss til å ionvolvere oss i åndskampen om Europa