You are currently viewing Et velsignet “Himmel & Hav” 2019 i nytt telt.

Et velsignet “Himmel & Hav” 2019 i nytt telt.

Da er “Himmel & Hav” 2019 over for denne gang og vi sitter igjen med hjertet fullt av takknemlighet til både Gud og alle våre trofaste medarbeidere som gjør det mulig å arrangere dette stevnet år etter år. Også i år opplever vi vekst og fremgang på alle plan, og all ære tilhører vår Gud og Far i himmelen.

Det var herlig å se at det nye møte-teltet som er godkjent for 5.200 mennesker fyltes opp, kveld etter kveld, med Jesus elskende mennesker. Vi satt ut 3 500 stoler (inkludert cafeen) og enkelte kvelder var teltet nesten fullt. Guds nærvær var sterkt tilstede igjennom hele stevne og mange ble styrket i troen på både Gud og vekkelse.

Tusenvis av mennesker kommer sammen med hunger og tørst etter mere av Gud. Friheten og bønnebruset var til tider herlig intenst.
Hundrevis av mennesker søker frem i ettermøtene og mange blir møtt av Gud
I løpet av stevne ble over 70 sjeler frelst og det er vel det største mirakelet av alle:-)
Sannhetens Ord Bibelsenter ledet forsamlingen inn i lovsang og tilbedelselovsangen med en herlig salvelse fra Gud.
Barnearbeidet vokser og her synger endel av dem under formiddagsmøte
Claudio Freidzon forkynte evangeliet med stor innlevelse og salvelse og mange norske hjerter ble berørt av mannen som står sentralt i vekkelsen i Argentina.