You are currently viewing Evangeliet til Egypt.

Evangeliet til Egypt.

Da er det gledelig å kunne informere om at den 17. – 28. November 2021 går turen til Egypt for å forkynne evangeliet.

Først går turen til en by i midtre Egypt som heter Assuit. Her skal vi besøke en Assamblies of God menighet og ha en større vekkelses-kampanje. Vi skal med frimodighet proklamere Jesu seier på korset og Hans oppstandelse i fra de døde. Vi tror at mange mennesker skal bli frelst, helbredet og Åndsdøpt i Jesu Kristi navn. Vi er i bønn om at evangeliet skal ha stor fremgang og at Guds herlighet skal bryte igjennom.

Vi skal også til Kairo for å undervise på en bibelskole for morgendagens pastorer og ledere. Husk på denne reisen i dine bønner. Vi kommer tilbake med mere informasjon etter hvert.