You are currently viewing Fantastisk åpne bibelskoleelever på TBBMI.

Fantastisk åpne bibelskoleelever på TBBMI.

Det var en fantastisk opplevelse å få undervise årets bibelskole elever på Troens Bevis Bibel og Misjons institutt i temaet “tro” og “Gudommelig helbredelse”. Det ble tre fulle dager med undervisning og det er virkelig et privilegium å få lov å dele egne erfaringer, opplevelser og åpenbaringer videre til neste generasjon. 

Denne nye generasjonen av Herrens tjenere var søkk åpne og fulle av forventning til hva Gud skal gjøre i denne tiden vi lever i. Det var utrolig oppmuntrende å registrere den åndelige lengsel og forventning som preget disse bibelskole elevene. Det er ingen tvil om at Gud reiser opp en ny Generasjon som Han vil bruke mektig i endetidens innhøstning. Må bare si at det er en stor glede og stort privilegium å få lov å være med å betjene disse unge menneskene.

Vi opplever at det var et riktig og godt valg å samarbeide med Troens Bevis Bibel og Misjons Institutt isteden ford å bygge vår egen bibelskole. 

Vi ser frem til videre samarbeid.