You are currently viewing Fantastisk vekkelseskonferanse på EFA-senteret!

Fantastisk vekkelseskonferanse på EFA-senteret!

Hjerte fylles med stor takknemlighet til Herren når tankene går tilbake på helgens vekkelseskonferanse. Vi kjente Herrens nærvær hvile over konferansen fra første stund og mange mennesker ble møtt av Gud og styrket i troen.


Hver kveld ble lokalene fylt opp med åpne, tørste og hungrige mennesker som lovpriste Gud av hele sitt hjerte.


David Hathaway forkynte evangeliet med tro og overbevisning. Denne Gudsmannen har tjent Herren trofast i mange år, og det er så inspirerende å se hvor brennede han er i en alder av 86 år. Virkelig et forbilde for alle troende.

Dennis Grenidge var som vanlig inspirert og salvet og forkynte et selvransakende og oppmuntrende budskap med autoritet og salvelse. Birger Wroldsen avsluttet helgen med et herlig budskap med oppmuntring til bønn og at Herren skal reise opp flere bønnekjemper i denne tiden.

Vi minner om at vi har bønnemøter på EFA-senteret hver ukedag fra kl. 06:00 og du er hjertelig velkommen til å være med å rope til Gud om Åndsutgydelse og vekkelse over nasjonen vår …