You are currently viewing Forberedelsesmøter i Albania!

Forberedelsesmøter i Albania!

Den 17. oktober gikk turen til Albania for å møte  endel pastorer og ledere i fra forskjellige kirkesamfunn. Vi hadde et informasjonsmøte på Hotel Black Diamond i Tirana, hvor vi redegjorde for vårt kommende misjons arbeid i Albania. Det var omkring 50 pastorer og ledere som kom til møtet og alle var interessert i å stå sammen om å bringe evangeliet ut på gater og streder over hele Albania.

Etter informasjonsmøte spiste vi middag sammen og det ble knytet mange gode relasjoner for et fremtidig samarbeid.

I Albania har omkring 75 prosent av befolkningen en muslimsk tilhørlighet. Selv om landet har dype muslimske tradisjoner er allikevel det albanske folket veldig åpne for evangeliet. I sammarbeid med lokale menigheter planlegger vi å ha “revival-møter” ute på gatene og torgene over hele Albania. Vi vil proklamere evangeliet om den levende og oppstandne Jesus, og vi tror at Gud kommer til å stadfeste sitt eget ord med tegn under og mirakler. Er det noe Europa trenger så er det å se Ånds og krafts bevis på at Jesus Kristus er Mesias den levende Guds Sønn. Vi tror at mange dyrebare sjeler skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse og få oppleve at Jesus virkelig lever. 

Stå gjerne med oss i bønn for et åndelig gjennombrudd i Albania.

Herren åpnet en spennende dør inn i nasjonen da vi ble invitert til den kristne TV kanlen, TV-7. Her kunne vi fortelle litt om vår tjeneste og om visjonene Herren har lagt ned i våre hjerte for Europa.

Her er vi sammen med en herlig Jesus fokusert programmleder fra TV-7.

Vi var også på besøk i radio 7 som når ut over hele Balkan.

Pastor Akil Pano inviterte oss til å forkynne i menigheten “The Gospel of Christ Church Tirana”. Dette er den største menigheten i Albania, med mange unge Jesus elskende mennesker. 

Pernille i full sving i menigheten “The Gospel of Christ Church Tirana”.

Pastor fruen Linda Pano tolker evangelisten

Her besøker vi menigheten til Pastor Gentian Dervishi. Vi hadde et herlig møte og forsamlingen var veldig åpne for Guds Ord. Vi gleder oss over å stå sammen om å spre evangeliet evangeliet i Albania.

Albania var det første landet i verden som erklærte seg som en sekulær og ateistisk stat. Helt opp til 1990 tallet var all religion forbudt, så det har vært en enorm åndskamp rundt dette lille landet. Nå er det nådetid og Gud har åpnet en dør for ordet ut i Balkan regionen. Vi opplever at Gud sier; om ikke vi tar landet for Jesus nå, så vil muslimene feste sitt grep og det vil bli vanskelig å nå dem senere.

La oss stå sammen i bønn og la oss satse tid, krefter og resurser på å nå Europa med evangeliet.

Ønsker du å støtte dette arbeidet kan du vipse din gave til Vipps nummer 777333