You are currently viewing Full seier på Gran Canari

Full seier på Gran Canari

Turen til Gran Canari ble en herlig seiers-reise hvor vi fikk opplevde at Gud var virksom  iblant oss. Det er med stor takknemlighet i hjerte jeg kan meddele at omkring 200 dyrebare sjeler ga sine liv til Jesus.

Her er vi i full gang med å be for mennesker som har gitt respons på frelsesinnbydelsen

Det var gripende å oppleve hvordan mennesker gav kontant respons på frelsesinnbydelsen. Man trengte ikke å “mase” i lang tid og be folk om å lukke øynene og rekke opp hånden. Det var nok å innby et par ganger så begynte folk å strømme frem. Vi hadde utemøter lørdag og søndag kveld og begge kveldene ble mange frelst.

Vi ba for mange syke og mange ønsket forbønn for å bli fri rus. Jesu navn ble løftet opp igjennom tale og sang og Herren virket med og stadfestet sitt ord med tegn og under. All ære til Gud vår Far som er trofast og full av barmhjertighet.

Etter at møtet var over kom disse ungdommene frem for å bli bedt for og for å bli velsignet. De hadde et dypt ønske om å bli brukt av Gud i det overnaturlige. De hungret etter mer av Gud og ville tjene Ham av hele hjertet. Vi hadde en flott stund med oppmuntring og forbønn. Jeg tror at Herren kommer til å bruke disse ungdommene  som mektige redskaper i sin hånd.