Bli en støttepartner!

Her kan du registrere deg på avtalegiro

Stiftelsen Evangeliet for alle er avhengig av faste støttepartnere for å kunne ha en forutsigbar økonomi, og for å kunne legge langsiktige og gode planer. Vi er derfor veldig takknemlige for alle som ønsker å bli fast partner og som gir månedlige, kvartalsvise eller årlige gaver. 

Dette gir oss en god trygghet og vi kan jobbe mer målrettet i vårt arbeid med å føre mennesker til Kristus.

Takket være alle som står med oss kan vi bringe evangeliet ut i denne verden på en effektiv måte. Ditt engasjement og din støtte vil på en konkret måte påvirke hvor mange mennesker som vil bli vunnet for evigheten.

Tusen takk! 

 

Stiftelsen Evangeliet for Alle
Bjørumsvegen 23
4820 FROLAND

Org. nr: 975 333 701

Konto nummer: 2913 25 11193
Vipps nummer: 777 333
IBAN: NO7829132511193
SWIFT (BIC) SPSONO22

E-post: Efasenteret <post@himmelekspressen.no>

Telefon: +47 905 00 493

Mark 16,15 Og Han sa til dem: "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen.
Luk 14,23 Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene, og overtal folket til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.
Matt 22,10 Så gikk tjenerne ut på hovedveiene og samlet sammen alle de fant, både onde og gode. Og bryllupssalen ble fylt med gjester
Rom 10,13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.