You are currently viewing God Jul!

God Jul!

Vi ønsker alle våre venner og støttepartnere en fredfull jul og en velsignet julehøytid!

Vi ønsker å dele noen herlige “jule tanker” med deg som omhandler denne flotte høytiden som vi nå går inn i og skal feire. Julehøytiden gir oss en god anledning til å fokusere litt ekstra på det faktum at Gud sendte Sin sønn til vår jord for å frelse oss ifra en evig fortapelse og gi oss evig liv.

Joh 3,16 For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.
 
Noe som er sterkt og troes oppbyggende med dette kjente bibelverset er at vi kan tydelig se at frelsen er gitt oss ut ifra et initiativ fra Gud alene.

Joh 3,16 For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn,


Det var Gud Fader som tok initiativet til å sende Sin egen sønn til jord for å frelse oss. Det var ikke våre inderlige bønner om frelse som gjorde at Jesus ble født i en stall i Bethlehem for omkring 2000 år siden. Det var ikke vår gode oppførsel og moral som var den utløsende faktoren til at Gud sendte Sin sønn til oss. Det var ikke slik at Gud sendte Sin sønn til verden fordi vi elsket Ham så høyt og holdt alle budene. Nei, det var Guds store nåde og ubetingede kjærlighet som var motivet for at Jesus kom inn i vår syndige og ugudelige verden for å frelse oss.
 

Rom 5,8-9 Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.


Tenk at Gud elsket denne verden så høyt at Han sendte oss frelseren mens vi ennå levde i synd og ugudelighet. Tenk at Gud elsket en verden full av Guds hatere og Guds fornektere som snudde Ham ryggen for å vandret på sine egne ville veier. Vi stod fullstendig uten ære for Gud og var alle sammen tvers igjennom syndige og  umoralske. Likevel ble Jesus født inn i denne verden for å frelse oss. Dette er virkelig nåde over nåde.


Guds Ord viser oss klart og tydelig at om vi fikk frelsen av bare nåde før vi ble frelst, så skal vi enda mer få beholde den av bare nåde også etter at vi ble frelst.
 
Rom 5,8-9 Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved Hans blod, ved Ham bli frelst fra vreden! 


Med varme julehilsener fra
Pernille og Jørn Strand