You are currently viewing Herlig seier Troens Ord på Karmøy!

Herlig seier Troens Ord på Karmøy!

Den 5. – 7. Januar gikk turen til Haugalandet for å besøke menigheten Troens Ord på Karmøy og Haugesund. I gjennom mange år har vi hatt en sterk og god relasjon til denne menigheten som er full av åpne mennesker som tørster etter mere av Gud.

Dette ble noen fantastiske dager med sterkt Gud snærvær i møtene og mange har kommet med tilbakemeldinger om at de ble helbredet og sterkt berørt av Guds Ånd.

Det største av alt var at det var to sjeler som overgav seg til Herren og ble frelst.