You are currently viewing Herlige møter på GKS!

Herlige møter på GKS!

Det er alltid en takknemlig opplevelse å besøke vennene våre i Grenland kristne Senter i Skien. Det er et stort privilgium å få tale til en så åpen og forventningsfull forsamling som dette. Den 9.-11. september hadde vi en fantastisk møtehelg og vi kjente at Guds Ånd var virksom fra første stund. På søndags kvelden formelig kokte det over med bønn og lovprisning i hele salen og vi ba for syke i Jesu Kristi navn. 

Det ble besluttet at vi fortsetter møtene til helgen (16.-18. oktober) og vi ser fram til dette med tro og forventning.

Bor du i nærheten så ta gjerne med deg venner og bekjente og ta en tur.