You are currently viewing Herlige teltmøter i Ålesund

Herlige teltmøter i Ålesund

Den 12. september gikk turen til Ålesund for å ha teltmøter. Denne gangen var det min kjære Pernille som satte seg bak rattet og dro av sted med traileren fullastet med telt og utstyr.

Teltkampanjen ble gjennomført i samarbeid med Ålesund Misjonsmenighet, New Life Ålesund, Saron Vatne og Sion Ellingsøy. I utgangspunktet skulle vi ha teltmøter i en uke, men kampanjen ble forlenget med en ekstra uke da møtene var godt besøkt og Ånden virket på en herlig måte. Møtene ble også sendt på nærradioen og på den måten nådde vi ut med evangeliet i hele Møre og Romsdal.

Møtene var godt besøkte og kveld etter kveld ble teltet fylt med mennesker som var hungrige og tørste etter mer av Herren. Guds Ånd var merkbart tilstede og mange har kommet med tilbakemeldinger om at de er blitt helbredet fra sykdom og plager. Mange sier de er blitt styrket i troen og forfrisket i sitt åndsliv. 5 sjeler ble frelst og flere ungdommer tok et standpunkt om å leve helt for Jesus. Evangeliet hadde fremgang og vi takker Gud for alt som skjedde disse dagene. Vi har allerede blitt enige om at i september neste år er vi tilbake med telt og utstyr og klare for en ny innsats.

Det var en flott gjeng som stod på under teltkampanjen og arbeidet med å ta opp og ned teltet gikk på skinner. En stor takk til alle som var med å gjorde teltmøtene mulig.

Ønsker du å være en del av telt-teamet som reiser for å rigge opp og ned telt og utstyr, så ta gjerne kontakt med oss. Vi trenger flere medarbeidere da vi kommer til å satse for fullt på teltkampanjer til neste år.