You are currently viewing “Himmel & Hav” for barna

“Himmel & Hav” for barna

I år er «barnearbeider-gjengen» på plass igjen og vi gleder oss til et herlig sommer stevne hvor vi tror barna skal bli ivaretatt på beste måte.

I år er i vi så heldige at vi får besøk av Janne og Kåre Skuland m/team fra JesusKids. De deltar på barnemøtene fra lørdag-tirsdag.  

Motto for barnemøtene:
Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel!
Ordspråkene 22.6

 

 

For å ivareta barnas sikkerhet, vil vi være nøye med å registrere barna både når de ankommer og når de hentes på barnemøtene.

  • Registrering fra kl. 10:45. Alle barn må ha tlf. nr. til en ansvarlig person som er tilgjengelig under møtet.
  • Alle barn må hentes kl. 13:00. Viktig at barna er registrert ut før de forlater barneteltet.
  • Barn under skolealder skal være i følge med en voksen/ansvarlig ungdom når de leveres/hentes.
  • Alle barn må ha med matpakke og drikke
  • Barna får hver dag utdelt t-skjorte som de skal ha på seg til de er utregistrert.

    Vi vil arbeide for, og ber om at barna skal bli bedre kjent med Jesus og erfare ham i livene sine.
    Vær med å be for barnemøtene.