You are currently viewing “Himmel & Hav” nærmer seg med stormskritt!
Gode camping muligheter

“Himmel & Hav” nærmer seg med stormskritt!

Da nærmer vi oss raskt sommerstevne “Himmel & Hav” og vi har store forventninger til hva Gud vil gjøre iblant oss disse dagene.

Møtene vil bli holdt “under åpen himmel” i Hove Amfi med plass til 2000 personer fordelt på 4 kohorter ( 500 personer i hver kohort)

Vi har god kapasitet på campingplassen så her er det er bare å komme.

Vi er i bønn til Gud om at mennesker som kommer til stevne skal oppleve Guds kraft og salvelse til helbredelse og fornyelse. Vi tror at Gud vil helbrede syke, sette mennesker fri fra lenker og bånd, fornye troen og fylle mennesker med Den Hellige Ånd. Vi tror på en levende Jesus som gjør sine gjerninger iblant sitt folk fordi Han er den samme idag som da han vandret omkring på jorden. Der hvor to eller tre er samlet i Hans navn, der er Han tilstede og gjør sine gjerninger.

Vi begynner å få kontroll på alle detaljene så nå er det bare å glede seg og gjøre seg klar for årets store begivenhet.

Vi vil oppfordrer alle deltakere som kommer til sommerstevnet vårt om å overholde smittevernreglene og anbefalingene som blir gitt av myndighetene nasjonalt og regionalt i henhold til Corona.

Hjerte-varmt velkommen til Åndsfylte dager på Sørlandet.