Program for “Himmel & Hav”
12. – 21. Juli – 2024

Fredag 12.
kl. 19:00 – Pernille & Jørn Strand

Lørdag 13.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 – Sebastian Mehlen
kl. 19:00 – Evangeliesenteret

Søndag 14.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 – Israel Pochtar
kl. 19:00 – Halvard Hasseløy

Mandag 15.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 – David Buck Hudson
kl. 19:00 – Stewe Pailthorpe

Tirsdag 16.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 – Jørn Strand
kl. 19:00 – Jens Garnfeldt

Onsdag 17.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 – Jens Garnfeldt
kl. 19:00 – Carl Gustaf Severin

Torsdag 18.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 – Carl Gustaf Severin
Kl. 14:00 – Ledersamling m/ bespisning
kl. 19:00 –Jørn Strand

Fredag 19.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00  Geir Sivertstøl
Kl. 19:00 – Åge M. Åleskjær

Lørdag 20.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 –Anne Christiansen
kl. 19:00 – Stephan Christiansen

Søndag 21.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 – Albert Barankenyereye

(Dugnad for å pakke ned teltet begynner etter siste møte.)

 Lovsang/sang: 
Jan Honningdal med team
Lars Johannes Karlsen med team