Program for “Himmel & Hav”
12. – 21. Juli – 2024

NB! Endringer kan forekomme.

Fredag 12.
kl. 19:00 – Pernille & Jørn Strand

Lørdag 13.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 –
kl. 19:00 –

Søndag 14.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 –
kl. 19:00 –

Mandag 15.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 –
kl. 19:00 –

Tirsdag 16.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 –
kl. 19:00 

Onsdag 17.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 –
kl. 19:00 –

Torsdag 18.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 –
Kl. 14:00 – Ledersamling m/ bespisning 
kl. 19:00 –

Fredag 19.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 –
Kl. 19:00 

Lørdag 20.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00 –
kl. 19:00 –

Søndag 21.
kl. 09:30 – Bønn i teltet
kl. 11:00

(Dugnad for å pakke ned teltet begynner etter siste møte.)

 Lovsang/sang: