You are currently viewing Himmelske dager på “Himmel & Hav”

Himmelske dager på “Himmel & Hav”

Da er “Himmel & Hav” over for denne gang og vi er fulle av takknemlighet til Gud som velsignet stevne på alle måter. Det var en åpen himmel over teltet  fra første stund, og mange mennesker er blitt frelst, helbredet og fornyet i troen. Guds folk kommer sammen fra hele landet og det var en vidunderlig enhet og frihet som preger stevnet. Vi opplevde det som at Gudsnærvær hvilte over hele stevneplassen og at Den Hellige Ånd var virksom både i møtene og ellers. 

Det strømmet på med mennesker igjennom hele uka og telte ble fylt med mennesker som var hungrige og tørste etter å oppleve mer med Jesus. 

I ettermøtene var det mange som søkte forbønn fra sykdom og plager. Over 160 mennesker ble frelst i løpet av stevnet og mange av dem var ungdommer som tok et valg om å leve helt for Jesus.

Dåpsvannet var stadig i bevegelse etterhvert som folk ble overbevist om at troende dåp er det rette.

Full neddykkelse i rikelig med vann …

Det var en lang rekke med forkynnere som betjente oss med den gave som Gud har lagt på deres liv. Jens og Lena Garnfeldt ble til stor velsignelse og beriket stevne med sin frimodige og bibelske undervisning. 

Karl Aksel Mentzoni var frimodig og leverte ord i fra Guds hjerte med salvelse og kraft …

Sebastian Stakset er blitt en god venn og medarbeider i arbeidet med å utbre Guds rike.

Bjørn Aslaksen med team ledet lovsangen og var med på å forløse Guds herlighet i møtene …

Mama Winnie Owitti er leder for et kirkesamfunn som heter VOSH (Voice of healing and salvation) Dette er menigheter som ble plantet i kjølevannet av T.L. Osbourne sin tjeneste. VOHS består i dag av ca. 2 000 menigheter med omkring 2 000 000 medlemmer.

Den 15. August reiser Pernille og jeg for å tale i deres årlige konferanse som holdes i et telt som er minst dobbelt så stort som det vi bruker under Himmel & Hav.

Stephan Christiansen sammen med en gjeng fra teamet som har reist igjennom hele Eropa og forkynt evangeliet i over 48 land. Over 2 000 ungdommer er blitt frelst og mange har blitt åndsdøpt og helbredet på ferden. Vi tok opp en kollekt til turneen deres og gleder oss over å kunne sende dem videre med en gave på 221 000,- 

Da er telt og utstyr pakket ned og lagt på lager og vi gleder oss allerede til Himmel & Hav-24.

Vi vil rette en stor og inderlig takk til alle frivillige medarbeidere som har lagt ned en formidabel dugnadsinnsats midt i ferien. Vi tror Gud vil velsigne dere alle rikelig tilbake. Uten deres innsats kunne vi ikke klart å arrangere dette store stevne som samler tusenhvis av mennesker til himmelske dager på sørlandet. Tusen tusen hjertelig takk alle sammen.