You are currently viewing Kapell-henger for Europa!

Kapell-henger for Europa!

Da har vi gått til anskaffelse av en brukt kapellhenger som vi trenger for å frakte lyd utstyret vårt nedover i Europa.

I Europa er det ikke lov å kjøre med bil og henger som er over 4 meter høy og 16,5 meter lang.
Semi-hengerne vi har idag er både for høye og lange, så vi trengte en henger som vi kan kjøre i europa med.

Vi kjenner at Herren kaller oss til å satse ut over Norges grenser, så dette er en nødvendig og fin invistering i fremtidens misjonsarbeid.

 

Hengeren er en 2012 modell som nettopp Eu godkjent. Det er nylig byttet bremseskiver og klosser på den så her er det mye henger for mange år fremover.

Kapellet er helt og fint

Her er det god plass til å få med “korstog” utstyret.