You are currently viewing Leder samling med Claudio Freidzon

Leder samling med Claudio Freidzon

I forbindelse med “Himmel & Hav-2019” har vi gleden av å invitere til leder samling med Betty og Claudio og Freidzon.

Leder samlingen blir i Filadelfia Arendals lokaler: Mandag 15. Juli – kl.14:00

Det blir enkel bevertning med baguett, kaffe og frukt.
Ledersamlingen koster kr. 200,-

Påmelding:
kontor@evangelietforalle.no 

Eller ring tlf.+47 90 50 04 93

Påmeldingsfrist 13. Juli

NB!!! Begrenset antall.