You are currently viewing London og Færøyene

London og Færøyene

På vei inn til Færøyene

Det er med takknemlighet i hjerte jeg tenker tilbake på turene vi hadde til både London og Færøyene. Etter å ha besøkt Færøyene fire ganger tidligere så var det helt nydelig å være tilbake å møte det færøyske folket som er så åpne for evangeliet. Denne gangen gikk turen til en menighet som heter Keldan og ved Guds nåde fikk vi oppleve sterke og gode møter. Den Hellige Ånd var virksom i møtene og vi ba for mange syke. Vi har allerede fått flere tilbakemeldinger fra folk som ble helbredet og jeg er overbevist om at vi kommer til å få høre flere vitnesbyrd om hva Jeus gjorde i disse møtene.

Det var også en flott opplevelse å besøke den årlige konferansen til “FEM-Ministry i Storbritania”. Dette er en avdeling av det arbeidet Teresa Wairumi driver i Kenya. For anledningen hadde de leid Emanuel Centre som ligger i hjertet av London. Vi proklamerte evangeliet med stor frimodighet og også her ba vi for syke og opplevde Guds velsignelse over møtene.