You are currently viewing Mange frelst i Italia!

Mange frelst i Italia!

Det er så sterkt å oppleve at mennesker blir frelst og helbredet ute på gater og streder under kampanjene vi holder på med i Italia. Vi har ennå ikke fått hele oversikten og oppsummert det fulle antallet frelses søkende ennå, men mange har blitt frelst frem til nå.

Til tross for at været ikke  har vært helt på vår side så har vi ved Guds nåde fått se at Guds rike går frem. 

I løpet av de to første dagene av kampanjen ble over 60 frelst og over 30 møtte opp på oppfølgingsmøte i menigheten noen dager senere.

En annen dag ble antall frelsessøkende registrert opp mot hundre sjeler.

Jesus Revolution er i full sving ute på gater og streder og de ber med folk til frelse over alt. De er så frimodige med å be for syke, og folk blir helbredet og får oppleve Gud. Takk Gud for at det finnes en ny generasjon som lever ut Kristus livet på denne måten.

Vi i stiftelsen Evangeliet for alle er så begeistret for det gode samarbeidet vi har med Anne og Stephan Christiansen og Jesus revolution. Vi takker Gud for at vi kan stå sammen om å utbre Guds Europa.

Europa er åpne for evangeliet og det er få som satser på korstog og større kampanjer utendørs i Europa. Europa er et u land når det gjelder misjon.
Luk 14,23 Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene, og overtal folket til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.
Matt 22,10 Så gikk tjenerne ut på hovedveiene og samlet sammen alle de fant, både onde og gode. Og bryllupssalen ble fylt med gjester.
Rom 10,13 For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

I Europa er folk åpne for evangeliet og det haster med å bringe det ut til så mange som mulig før Jesus kommer tilbake. 

 

BLI EN STØTTEPARTNER:

Vi trenger støttepartnere for å kunne utføre vårt misjonsarbeid på en effektiv måte. Kanskje du vil bli en fast månedlig giver? 

Send oss ditt navn og din adresse med på mail og du vil høre fra oss:

post@himmelekspressen.no

Du kan også gi en enkeltgave ved på VIPPS: 777 333