You are currently viewing Nå går turen til Egypt!

Nå går turen til Egypt!

Den 18. November går reisen til Egypt sammen med Harald Mydland og Jan Kristensen. Dette er to herlige Herrens tjenere som har reist rundt omkring i hele verden og har lang fartstid som forkynnere og misjonærer i Guds rike. Det er et stort privilegium å få reise ut i verden med slike erfarne veteraner for å dele de gode nyhetene.

Turen går først til en by i Egypt som heter Assuit. Her skal vi besøke noen Assamblies of God menigheter og ha skikkelige vekkelses møter. Vi skal med frimodighet proklamere Jesu seier på korset og Hans oppstandelse i fra de døde. Vi tror at mange mennesker skal bli frelst, helbredet og Åndsdøpt i Jesu Kristi navn. Vi skiller lag i Asuitt og reiser til tre tre forskjellige menigheter for å holde møter samtidig. På denne måten får vi effektivt spredd evangeliet ut i et større område i byen. Vi ber deg om å stå med oss i bønn om at  evangeliet skal ha stor fremgang og at Guds herlighet skal bryte igjennom.

Etter kampanjen i Assuit går turen til Kairo for å undervise på en bibelskole for morgendagens kristenledere. Vi skal også ha et møte med lederen for Assamblies of God i Egypt og jeg gleder meg til å komme tilbake med ferske nyheter fra denne turen.