Stiftelsen Evangeliet for alle ble grunnlagt i Kristiansand i 1994 av Pernille og Jørn Strand.

Pernille og Jørn Strand er et evangelistpar som brenner for å utbre Guds rike og nå ut til ufrelste mennesker med evangeliet. Dette gjør de ved blandt annet å arrangere gatemøter med Himmelekspressen, teltmøte kampanjer, og igjennom faste ukentlige TV sendinger på TV Visjon Norge.

De har sin tilhørighet i Pinsebevegelsen, og står tilknyttet pinsemenigheten Filadelfia Arendal.

Jørn Strand var i flere år en tungt belastet rusmisbruker, men ble fullstendig løst og fri i forbindelse med sin omvendelse til Gud.

Han har skrevet mange sanger, og har etter hvert gitt ut fire CD plater. Den kanskje mest kjente av hans sanger er “Er det rart at jeg er glad”.

I dag reiser han på full tid som forkynner og evangelist, og han sprer evangeliet på en humoristisk og forfriskende måte.

Hvert år arranger stiftelsen “Evangeliet for alle” sommerstevne “Himmel & Hav” på Tromøya uten for Arendal. Dette er et stevne som har hatt sterk vekst og samler omkring 2500 personer i kveldsmøtene.

Stiftelsen Evangeliet for alle har kontorer og lager i EFA-senteret i Froland.
Her har vi også TV studio med plass til 220 personer, og vi har faste TV sendinger på Visjon Norge hver tirsdag kl.20:00.

Styret i Stiftelsen Evangeliet for alle:

Pernille Strand
Jørn Strand
Irene Johansen
Stein Johan Dalberg

Stiftelsen er registrert i Brønnøysundregistrene, stiftelsesregisteret og frivillighetsregisteret.

Stiftelsens regnskap føres og revideres av:
Bedøk AS
Postboks 319
4892 GRIMSTAD

Revisorgruppen Oslo AS
Oscars gate 30,
0352 OSLO