You are currently viewing Omstrukturering i arbeidet

Omstrukturering i arbeidet

Over en lengre periode har Pernille og jeg kjent på at Herren kaller oss til å ta nye skritt i tro og at han leder oss til å foreta enkelte justeringer i arbeidet vårt.

Etter omkring 18 år med faste ukentlige tirsdagsmøter i Froland, så har vi nå valgt å gå til det skrittet og legge ned disse møtene. Dette har vært en lang prosess for oss da vi syntes det har vært et veldig stort steg å ta. Vi opplever at det er en helt ny tid i tjenesten og at Herren har åpnet mange nye spennende dører for oss både nasjonalt og internasjonalt. Vi har derfor kommet frem til at vi ikke lenger ønsker å bruke så mye tid og ressurser på det lokale arbeidet her i Froland.

Så nå utvider vi våre teltplugger og kommer til å satse mer på å bringe evangeliet ut i hele verden.


Visjonene våre er selvfølgelig de samme som før og vi kommer til å fortsette arbeidet med teltkampanjer, TV-arbeid, gatemøter og ikke minst sommerstevne «Himmel & Hav».

For et halvt år siden fikk vi besøk på senteret av noen som lurte på om vi kunne være interessert i å selge lokalene våre. Vi var i første omgang ikke innstilt på det, men etter flere runder i bønn og flere møter kom vi frem til at det faktisk ville være en god løsning for oss. Etter som vi har lagt ned de faste tirsdagsmøtene så har vi ikke behov for den store møtesalen og kafeen som er på over 800 m2. Etter en grundig gjennomgang og flere overveiinger så har vi derfor valgt å gå for å selge EFA-senteret.

Dette vil gjøre det mulig for oss å betale ned alle gjeldene på bygget som i dag er på omkring 8.000.000,-
Der etter ønsker vi å sette opp et mindre lager bygget på omkring 500 m2 som da vil være uten gjeld og tilpasset dagens behov.

Vi har derfor i første omgang leid oss og er i ferd med å få ting på plass.

Om du ønsker å bli en støttepartner for arbeidet så kan du registrere deg på avtalegiro ved å følge linken:

Avtalegiro støttepartner

Du kan også støtte arbeidet ve å bruke vippsnummer 777333

eller kontonummer 2913.25.11193