Omstrukturering i arbeidet

Omstrukturering i arbeidet

Over en lengre periode har Pernille og jeg kjent at Herren kaller oss til å ta nye skritt i tro, og at han ønsker å justere arbeidet og spisse inn evangelist tjenesten vår enda mer. Etter omkring 18 år med møter nesten hver eneste tirsdag, kjenner vi at den lokale møtevirksomheten her i Froland nå er over. I stedet for å bruke så mye tid, krefter og ressurser på å arbeide lokalt i Froland ønsker vi nå å satse sterkere både nasjonalt og internasjonalt. Vi er allerede godt i gang med å omstrukturere arbeidet vårt, så det praktiske apparatet rundt vår tjeneste vil se litt ander ledes ut i årene som kommer.
Visjonene våre er selvfølgelig de samme som før og vi vil fortsette arbeidet med å utbre Guds rike i Norge. Vi vil fortsette med teltkampanjer, TV-arbeid, gatemøter og ikke minst sommerstevne «Himmel & Hav». Men vi ønsker også satse mer på korstog og kampanjer i utlandet.

Etter som vi har lagt ned de faste tirsdags møtene så har vi ikke lenger behov den store møtesalen og kafeen. Tv-arbeidet vårt kan også videreføres i mye mindre lokaler. Etter en stor gjennomgang på lageret, så ser vi at vi kan vi klarer oss med mindre lagerplass en vi har i dag.

Vi har derfor valgt å selge EFA-senteret og har i første omgang leid oss et lager som er mer tilpasset dagens behov. Vi ønsker etter hvert å sette opp et mindre bygg hvor alt utstyret står lagret og som vi kan hente frem når vi trenger det. Dette gjør det mulig for oss å betale ned gjelden på bygget med omkring 8 millioner kroner, og frigjøre kapital til nytt mindre bygg. Målet er å sette opp et bygg på omkring 500 m2 som da vil være uten gjeld.

Det er bare å konstatere at det har vært en nedgang i økonomien de to tre siste årene, mye på grunn av Corona. Vi har ikke hatt så mange møter rundt omkring, noe som har medført sviktende inntekter i form av honorarer og kollekter til arbeidet. Det har heller ikke blitt rekruttert så mange nye partnere, så samlet har dette slått negativt ut for økonomien. I fjor var det en nedgang på 1,5 millioner i inntekter, men vi er ved godt mot og opplever at Gud har omsorg for sitt verk.

Om du ønsker å bli en støttepartner for arbeidet så kan du registrere deg på avtalegiro ved å følge linken:

Avtalegiro støttepartner

Du kan også støtte arbeidet ve å bruke vippsnummer 777333

eller kontonummer 2913.25.11193