You are currently viewing Oppstart på EFA-senteret tirsdag 26/11-2019

Oppstart på EFA-senteret tirsdag 26/11-2019

Den 26/11 – 2019 starter vi opp med tirsdagsmøtene her på EFA-seneret igjen. Det skal bli godt å komme igang igjen etter en tid hvor vi har vært i bønn og søkt Gud for hvordan vi kan strukturere, styrke og eventuelt forandre vårt arbeid, så vi kan bli mere effektive i vår tjeneste for Herren.

Vi føler at Herren har lagt ting ned i våre hjerter og vi ser med forventning frem til den tiden som  nå ligger forran oss. Vi har arbeidet med blandt annet fornyede strategier for media arbeidet, teltmøter, bibelskolen og ikke minst konferanser her på EFA-senteret.

Noe av det viktigste for oss nå fremover er at vi kommer til å samles rundt Guds Ord og rope til Gud om vekkelse. Vi tror Gud vil samle et folk som vil gå hele veien og søke Ham for å “rive til seg himmelens rike med makt.” Vekkelse er først og fremst Gudsnærvær og atmosfære. I Gudsnærvær skjer det under og mirakler i en skala som gjør at skarer av mennesker vil bli frelst. Dette er noe vi trenger å se en forløsning på i landet vårt og det er fullt mulig å oppleve dette for den som “tror at Gud er til og at Han lønner dem som søker Ham.”

Velkommen til tirsdagsmøter med et sterkt fokus på bønn om vekkelse og gjenmnombrudd for Guds rike.