You are currently viewing Produksjon på EFA-Senteret!

Produksjon på EFA-Senteret!

Den 21. November hadde vi gleden av å ønske  Stephan Christiansen med team velkommen til EFA-Senteret så de kunne produsere en rekke programmer som skal vises på blandt annet youTube.  

Det var en stor glede  å kunne stille EFA-senteret til disposisjon så evangeliet kan nå ut i disse corona tider. Stephan hadde med seg mange dyktige medarbeidere og vi på EFA-Senteret stillte opp med mange dyktige TV / kamera folk.

Stephan hadde arrangert et friskt konsept med flere forkynnere og musikere som fløt sammen på en herlig måte. Navnet Jesus ble løftet opp og høy aktuelle temaer ble formiddlet med stor frimodighet og salvelse.

Vi takker for et fruktbart samarbeid og ønsker dere alle Guds rike velsignelse og hjertelig velkommen tilbake.