You are currently viewing TV arbeidet under utvikling ikke avvikling!

TV arbeidet under utvikling ikke avvikling!

Det er mange som har fått med seg at vi har sluttet med direkte sendinger på kanal 10 hver tirsdag. Det er imidlertid viktig for oss å få tydelig frem at TV arbeidet vårt ikke er lagt ned og avviklet. 

TV arbeidet er en visjon som vi bærer i våre hjerter, så selv om vi nå har gått av lufta for en tid, så arbeider vi for fullt med å utvikle et nytt TV-program. Disse programmene vil bli produsert på både norsk og engelsk. 

De engelske språklige programmene vil bli sendt på God Channel hvor vi har underskrevet en sende avtale. Igjennom disse programmene vil vi nå millioner av mennesker med de gode nyhetene.

Vi holder TV-arbeidet oppe i våre bønner og oppmuntrer deg til å stride sammen med oss i bønn for denne viktige og effektive måten å bringe ut evangeliet på.