You are currently viewing TV arbeidet vokser!

TV arbeidet vokser!

Det er en stor glede å kunne gå ut med at det skjer spennende ting i TV arbeidet vårt i disse dager. Vi har blitt kontaktet av GOD TV og blitt forespurt om vi vil sende ukentlige programmer på denne verdens omspennende TV kanalen. De ønsker at noen fra Scandinavia skal representere noe av hva som skjer på vekkelsesfronten i Scandinavia. Vi er blitt oppfordret til å være en av disse røstene og gleder oss til å proklamere evangeliet på GOD TV Europa og GOD TV global. Dette er for oss overveldende, utfordrende og utrolig spennende. 

God TV har en sendeflate som når ut til alle verdens hjørner og bare i India har de sendinger som når omkring 100 millioner hjem. Dette er kanskje den største talestolen for evangeliet som finnes på denne planeten i våre dager. Vi takker Gud for at Han har åpnet denne døren så vi kan nå ut med evangeliet til hele verden i fra EFA-Senteret vårt i Froland.

Vi skal produsere engelskspråklige programmer og forkynne evangeliet med stor frimodighet. Vi vet at der hvor evangeliet blir proklamert har Gud en mulighet til å stadfeste sitt ord. Gud stadfester ikke predikanter eller kirkesamfunn, men Han stadfester ordet sitt med tegn under og mirakler. Vi forventer derfor at mennesker skal bli frelst og helbredet over hele verden når vi forkynner evangeliet klart og tydelig.

Må du huske på oss i dine bønner.