You are currently viewing TV og media misjon!

TV og media misjon!

Denne flotte gjengen er en del av TV teamet som produserer direkte sendingene fra EFA-senteret som sendes på Kanal 10 og YouTube hver tirsdag. Vi har benyttet tiden til å bygge opp og styrke TV arbeidet og vi gleder oss over at nye ildsjeler har koblet opp mot visjonen om å nå ut med evangeliet gjennom TV og sosiale medier.

Nå er vi i full gang med TV-sendinger på kanal 10 og vi når igjen ut til tusenvis av mennesker med evangeliet. Vi har begynt å få tilbake meldinger om at mennesker blir frelst, oppmuntret og oppbygget i troen igjennom disse programmene.

Det er også enkelte som lurer på hvorfor vi har begynt å sende programmene våre på kanal 10 og ikke Visjon Norge. Dette har vi i hovedsak valgt å gjøre av praktiske årsaker. Hos Kanal 10 er ting veldig godt tilrette lagt for både våre praktiske behov og forrutsetninger for å kunne drive med TV. Vi ser tilbake på tiden hos TV Visjon Norge med takknemlighet og ønsker Guds rike velsignelse over kanalen.