You are currently viewing Utendørskampanjer i Bulgaria

Utendørskampanjer i Bulgaria

Den 18. mai gikk turen til Sofia i Bulgaria, hvor vi fikk være med under en misjons kampanje som var arrangert av Jesus Church og Jesus revolution.

løpet av kampanjen var det omkring 189 personer som søkte frelse og vi kan bare konstatere at det er store behov for at evangeliet forkynnes i Europa. 

Vi opplever at Gud kaller oss til å være med på høst markene utenfor Norges grenser, men samtidig er vi overbevist om at Norge skal rystes av Guds kraft og at vi går inn i vekkelsestider før Jesus kommer igjen.

Dette tror vi vil skje igjennom mennesker som lever overgitt til Gud og som har bestemt seg for å leve sine liv fullt og helt for Ham.