You are currently viewing Vedrørende skattefradrag på gaver.

Vedrørende skattefradrag på gaver.

Vi har over lengre tid arbeidet for å få på plass en ordning for skattefradrag på gaver for våre givere. Vi må desverre opplyse om at vi ikke kommer inn under denne ordningen da vi ikke mottar noen form for økonomisk støtte fra det offentlige. Vi har undersøkt flere muligheter men ikke kommet i mål foreløpig. Vi vil fortsette å arbeide med saken og håper på å finne en løsning.

Håper på forståelse for dette og må Gud velsigne deg rikelig for all din støtte i arbeidet.